Maľované obrazy, olejomaľby na plátne

 

 

 

 

Volám sa Anton. Moja rodná obec leží na severe Oravy, kde som aj vyrastal obklopený krásou prírody Oravských Beskýd. Neskôr som sa presťahoval do okresu Lučenec, kde bývam doteraz. Asi od roku 1990 sa venujem olejomaľbe ako samostatný výtvarný umelec a samouk. Ako môžete v mojej galérii obrázkov vypozorovať, venujem sa hlavne portrétom, pretože ľudia sú jednoducho zaujímaví a, čo je pre mňa v kreativite veľmi dôležité aj to, že sú neopakovateľní, ich tváre ma vždy fascinovali. Pre mňa osobne správny namaľovaný portrét je obrazom duše daného človeka. Maľovanie pre mňa nie je len hobby, je to moja vášeň, ktorá ma sprevádza od detstva, dalo by sa povedať, že odkedy som držal v ruke prvý krát ceruzu. Odvtedy maľujem a kreslím tak často, ako mi to čas dovolí. Dokonca ani v škole, pri mojom zanietenom čmaraní nebola ušetrená žiadna kniha či školský zošit.A tak som kreslil ceruzou alebo aj perom všetko, čo ma napadlo, z fotografii, alebo to, čo sa nachádzalo v mojej reálnej blízkosti či v mojej fantázii. Neskôr som na základnej škole navštevoval výtvarný krúžok. Môj prvý pokus niečo namaľovať olejovými farbami bol asi pred tridsiatimi rokmi, od tohoto času i, keď s malými či dlhšími prestávkami, ako mi to čas dovolí, sa tomu venujem. Teóriu čerpám z rôznej literatúry a médií. Predsa s postupom času som sa presvedčil, že najlepšou školou je sama skúsenosť nadobudnutá praxou a cez ňu neustále zdokonaľovanie sa. Neoceniteľnou školou pre mňa je a bude precízne kopírovanie diel dávnych alebo novodobých majstrov, to, čo sa dá vyčítať a naučiť z ich diel, sa nedá nájsť v žiadnej literatúre. V posledných rokoch sa snažím viac preniknúť do tajov impresionizmu - v mojom prípade viac v realistickom podaní. Pretože silne citové vyjadrenie daného okamihu a deja obrazu prostredníctvom farieb, svetla a tieňov, osobné považujem v maľbe za veľmi dôležité a v tejto oblastí umenia (bez potreby verbálneho vyjadrenia sa) za jedinečné. Verím, že Vás niektoré moje výtvory záujmu a oslovia.

Srdečná vďaka za Vašu návštevu.